Zásahy 2018

 

1. OSTATNÍ POMOC - ČINNOST
POŽÁRNÍ ASISTENCE
Datum: 1.1.2018
Místo: Zbýšov
Technika: TA
Jednotky: JSDH Zbýšov
Popis události: Na žádost starosty města provedla JPO požární asistenci při ohňostroji.
 
 
2. ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT
AED
Datum: 5.1.2018
Místo: Zbýšov
Technika:  TA, DA
Jednotky: JSDH Zbýšov, PS Rosice, ZZS JmK
 
3. ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT
AED
Datum: 23.1.2018
Místo: Zbýšov
Technika:  TA, DA
Jednotky: JSDH Zbýšov, PS Rosice, ZZS JmK
 
4. OSTATNÍ POMOC - ČINNOST
Datum: 6.3.2018
Místo: Zbýšov
Technika:  CAS 20
Jednotky: JSDH Zbýšov
Popis události: Na žádost starosty města JPO provedla oplach znečištěné vozovky.
 
5. ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT
AED
Datum: 10.3.2018
Místo: Zbýšov
Technika: TA, DA
Jednotky: JSDH Zbýšov, PS Rosice, ZZS JmK.
 
6. TECHNICKÁ POMOC
ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ
Datum: 11.2.2018
Místo: Zbýšov
Technika:  CAS 32, TA, DA, AP 27
Jednotky: JSDH Zbýšov
Popis události: Jednotka vyjela k odstranění mrazem narušených stromů ve městě.
 
7. TECHNICKÁ POMOC
ASISTENCE ZZS
Datum: 21.3.2018
Místo: Zbýšov
Technika: TA, CAS 20
Jednotky: JSDH Zbýšov, PS Rosice, ZZS JmK
 
8. POŽÁR
POŽÁR LESA
Datum: 11.4.2018
Místo: Oslavany
Technika: TA, CAS 30, CAS 20
Jednotky: SDH Mohelno (Kraj Vysočina), KŘ HZS Jmk, PS Lidická, PS Tišnov, PS Ivančice, PS Rosice, PS Židlochovice, SDH Ketkovice, SDH Nová Ves, SDH Oslavany, SDH Rosice, SDH Zastávka, SDH Zbýšov (BO), SDH Ivančice-Němčice, PS Moravský Krumlov
Popis události: Jednotka vyslána KOPIS HZS JmK k požáru lesa. Vzhledem k obtížně přístupnému místu P a několika ohniskům vyhlášen III. stupeň požárního poplachu. Na místo vyžádán vrtulník pro monitoring ohnisek a letecké hašení. Lokalizace 14:30. Likvidace 15:47, bez zranění.
 
9. POŽÁR
POŽÁR LESA
Datum: 12.4.2018
Místo: Oslavany
Technika: TA, CAS 30, DA
Jednotky: KŘ HZS Jmk, PS Lidická, PS Tišnov, PS Ivančice, PS Rosice, PS Židlochovice, SDH Ketkovice, SDH Nová Ves, SDH Oslavany, SDH Rosice, SDH Zastávka, SDH Zbýšov (BO), SDH Ivančice-Němčice, PS Moravský Krumlov
Popis události: Jednotka vyslána KOPIS HZS JmK k požáru lesa. V místě 2 ohniska. Byl vyhlášen II. stupeň poplachu. Probíhá hašení pomocí letecké techniky. 14:04 - Lokalizace; 16:03 - Likvidace.
 
10. OSTATNÍ POMOC - ČINNOST
PROPLACH KANALIZACE
Datum: 13.4.2018
Místo: Zbýšov
Technika:  CAS 20
Jednotky: JSDH Zbýšov
Popis události: Na žádost starosty města provedla JPO proplach kanalizace pomocí 1 C proudu.
 
11. OSTATNÍ POMOC
POŽÁRNÍ ASISTENCE 
Datum: 28.4.2018
Místo: Zbýšov
Technika:  TA, CAS 30
Jednotky: JSDH Zbýšov
Popis události: Na žádost starosty města provedla JPO požární asistenci při pálení klestí.
 
12. OSTATNÍ POMOC
POŽÁRNÍ ASISTENCE 
Datum: 30.4.2018
Místo: Zbýšov
Technika:  TA, CAS 20, CAS 30
Jednotky: JSDH Zbýšov
Popis události: Na žádost starosty města provedla JPO požární asistenci při pálení čarodějnic.
 
13. PLANÝ POPLACH
Datum: 9.5.2018
Místo: Zastávka
Technika:  CAS 20
Jednotky: JSDH Zbýšov, JSDH Zastávka, JSDH Rosice
Popis události: Jednotka byla vyslána KOPIS HZS JmK k možnému požáru nízké budovy. Průzkumem zjištěno, že se jedná o planý poplach. 
 
14. OSTATNÍ POMOC - ČINNOST JEDNOTKY
LIKVIDACE NEBEZPEČNÝCH STAVŮ
Datum: 11.5.2018
Místo: Zbýšov
Technika:  CAS 20
Jednotky: JSDH Zbýšov
Popis události: Na žádost starosty města provedla JPO oplach znečištěné vozovky.
 
15. OSTATNÍ POMOC - ČINNOST JEDNOTKY
LIKVIDACE NEBEZPEČNÝCH STAVŮ
Datum: 22.5.2018
Místo: Zbýšov
Technika:  CAS 20
Jednotky: JSDH Zbýšov
Popis události: Na žádost starosty města provedla JPO proplach ucpané kanalizace.
 

16. TECHNICKÁ POMOC
ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ
Datum: 1.6.2018
Místo: Zbýšov
Technika:  CAS 20, TA
Jednotky: JSDH Zbýšov, PS Rosice
Popis události: Jednotka byla vyslána KOPIS HZS JmK ke spadenému stromu na osobní automobily.
 
17. OSTATNÍ POMOC - ČINNOST JEDNOTKY
LIKVIDACE NEBEZPEČNÝCH STAVŮ
Datum: 1.6.2018
Místo: Zbýšov
Technika: AP 27, TA
Jednotky: JSDH Zbýšov
Popis události: Jednotka byla vyslána starostou města k odstranění stromu po bouři.
 
18. POŽÁR
NÍZKÉ BUDOVY
Datum: 22.6.2018
Místo: Zastávka
Technika:  CAS 20, CAS 32
Jednotky: JSDH Zbýšov, PS Rosice,JSDH Zastávka, JSDH Rosice
Popis události: Jednotka byla vyslána KOPIS HZS JmK k požáru nízké budovy do areálu Správy uprchlických zařízení. Jednalo se o TC.
 
19. OSTATNÍ POMOC - ČINNOST JEDNOTKY
ZALÉVÁNÍ PRO OBEC
Datum: 4.7.2018
Místo: Zbýšov
Technika:  CAS 30
Jednotky: JSDH Zbýšov
Popis události: Jednotka byla vyslána starostou města k zalití nově zasazených stromků.
 
20. POŽÁR
POLE
Datum: 7.7.2018
Místo: Ivančice
Technika: CAS 20, CAS 30
Jednotky: JSDH Zbýšov, PS Rosice, PS Ivančice, JSDH Ivančice-Němčice, JSDH Nová ves, JSDH Zastávka, JSDH Dolní Kounice, JSDH Oslavany, JSDH Rakšice, PS Moravský Krumlov
 
21. OSTATNÍ POMOC - ČINNOST JEDNOTKY
ZALÉVÁNÍ PRO OBEC
Datum: 9.7.2018
Místo: Zbýšov
Technika:  CAS 30
Jednotky: JSDH Zbýšov
Popis události: Jednotka byla vyslána starostou města k zalití nově zasazených stromků.
 
22. OSTATNÍ POMOC - ČINNOST JEDNOTKY
ZALÉVÁNÍ PRO OBEC
Datum: 16.7.2018
Místo: Zbýšov
Technika:  CAS 30
Jednotky: JSDH Zbýšov
Popis události: Jednotka byla vyslána starostou města k zalití nově zasazených stromků.
 
23. TECHNICKÁ POMOC
LIKVIDACE OBTÍŽNÉHO HMYZU
Datum: 12.7.2018
Místo: Zbýšov
Technika: CAS 20
Jednotky: JSDH Zbýšov
Popis události: Jednotka byla vyslána KOPIS HZS JmK k likvidaci obtížného hmyzu ve větracím otvoru bytového domu.
 
24. POŽÁR
OSOBNÍHO AUTOMOBILU
Datum: 15.7.2018
Místo: Zbýšov
Technika: CAS 20, CAS 30
Jednotky: JSDH Zbýšov
Popis události: Jednotka byla vyslána KOPIS HZS JmK k požáru osobního automobilu v garáži. Jednalo se o PC.
 
25. TECHNICKÁ POMOC
LIKVIDACE OBTÍŽNÉHO HMYZU
Datum: 21.7.2018
Místo: Zbýšov
Technika: CAS 20
Jednotky: JSDH Zbýšov, PS Rosice
Popis události: Jednotka byla při stáži na PS Rosice vyslána KOPIS HZS JmK k likvidaci obtížného hmyzu ve větracím otvoru bytového domu.

 

26. POŽÁR
POŽÁR LESA
Datum: 24.7.2018
Místo: Oslavany
Technika: CAS 20, CAS 30
Jednotky: PS Ivančice, PS Rosice, SDH Zastávka, SDH Zbýšov (BO)
Popis události: Jednotka vyslána KOPIS HZS JmK k požáru lesní hrabanky.
 
27. POŽÁR
POŽÁR LESA
Datum: 26.7.2018
Místo: Oslavany
Technika: CAS 30
Jednotky: PS Ivančice, SDH Zastávka, SDH Zbýšov (BO)
Popis události: Jednotka vyslána KOPIS HZS JmK k požáru lesní hrabanky.
 
28. TECHNICKÁ POMOC
LIKVIDACE NEBEZPEČNÉHO HMYZU
Datum: 30.7.2017
Místo: Zbýšov
Technika:  CAS 20
Jednotky: JSDH Zbýšov
Popis události:  Likvidace nebezpečného hmyzu ve ventilační šachtě RD
 
29. OSTATNÍ POMOC - ČINNOST JEDNOTKY
ZALÉVÁNÍ PRO OBEC
Datum: 1.8.2018
Místo: Zbýšov
Technika:  CAS 30
Jednotky: JSDH Zbýšov
Popis události: Jednotka byla vyslána starostou města k zalití nově zasazených stromků.
 
30. POŽÁR
POLE
Datum: 9.8.2018
Místo: Zastávka
Technika:  CAS 20
Jednotky: PS Lískovec, PS Tišnov, PS Ivančice, PS Rosice, PS Židlochovice, SDH Domašov, SDH Oslavany, SDH Rosice, SDH Zastávka, SDH Říčany, SDH Zbraslav, SDH Zbýšov (BO)
Popis události: P trávy a posečeného pole. Byl vyhlášen II. stupeň. Plocha požáru byla 200x300 m. 
 
31. POŽÁR
DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY
Datum: 23.8.2018
Místo: D1 - E182km
Technika: CAS 20
Jednotky: JSDH Zbýšov, PS Rosice, PS Ivančice, JSDH Zastávka, JSDH Říčany, PS Přehrada, PS Tišnov, PS BVV, PS Lískovec
Popis události: Jednotka vyslána KOPIS HZS JmK k požáru kamionu. Během jízdy k zásahu byla JPO odvolána zpět na základnu.
 
32. ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT
Datum: 21.9.2018
Místo: Zbýšov
Technika:  TA, CAS 20
Jednotky: JSDH Zbýšov, PS Rosice, ZZS JmK
 
33. ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT
AED
Datum: 22.10.2018
Místo: Zbýšov
Technika:  TA, CAS 20
Jednotky: JSDH Zbýšov, PS Rosice, ZZS JmK
 
34. ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT
AED
Datum: 4.11.2018
Místo: Zbýšov
Technika:  TA, CAS 20
Jednotky: JSDH Zbýšov, PS Rosice, ZZS JmK