JSDH

    Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) Zbýšov je zařazena v kategorii JPO III/2. To znamená, že zabezpečuje výjezd dvou požárních družstev o zmenšeném početním stavu (1+3) do 10-ti minut od vyhlášení poplachu. 

    JSDH Zbýšov se aktuálně skládá z 25 členů. V dnešní době je již svolávání hasičů k výjezdu pouze sirénou přežitek, proto jsou hasiči krom sirénou svoláváni i pomocí SMS zpráv zaslaných KOPIS HZS JMK, voláním AMDS (Automatic Message Delivery System) a nově také naše jednotka používá svolávací 

systém FIREPORT.     Tento svolávací systém umí rozesílat výjezdové SMS zprávy a volání s možností potvrzení účasti na výjezdu. Nechybí ani LCD panel výjezdu, na kterém se zobrazuje mapa s vyznačenou nejkratší trasou, čas od vyhlášení poplachu, technika, která má k události vyjet a seznam čle

nů jednotky, kteří potvrdili svou účast na výjezdu. Součástí je také tiskárna pro tisk příkazu k výjezdu s mapou. Samozřejmostí je i hlasový modul napojený na reproduktory po celé zbrojnici, který hasičům v desetiminutové smyčce sděluje informace o výjezdu.

 

    JSDH Zbýšov patří k jedněm z nejlépe vybavených jednotek v Jihomoravském kraji. 

 

Disponuje pěti skvěle vybavenými zásahovými automobily. Ve vybavení jednotky najdeme například kalová čerpadla, plovoucí čerpadla, elektrocentrály, dýchací přístroje Draeger zdravotnické batohy apod...
V neposlední řadě naleznete v naší výbavě i Automatizovaný Externí Defibrilátor (AED). Naše jednotka patřila mezi první jednotky zapojené do projektu ZZS JMK, tzv. First Responder (první reagující), který zahrnuje rozmístění AED na veřejná místa a k ostatním jednotkám IZS.

 

 

Dále také naše jednotka disponuje třemi výjezdový tablety Samsung

se systémem GINA, sloužícími pro zrychlení komunikace s KOPIS HZS JMK a zjednodušení navigace na místo zásahu. Systém GINA umožňuje přímo na tabletu zobrazit příkaz k výjezdu (PKV), zároveň automaticky načte adresu a zahájí navigaci k místu. Ze systému lze odesílát tzv. "statusy" (informace o aktuální činnosti jednotky - výjezd, na místě zásahu, lokalizace požáru apod.) přímo na KOPIS HZS JMK. Dále dokáže zobrazit na mapě například dostupné hydranty, ostatní jednotky mířící k zásahu atd. samozřejmostí je i možnost fotodokumentace místa události a možností sdílení s ostatními jednotkami mířícími na místo.